„ILUMINACJA” K. ZANUSSIEGO PREMIEROWO

Zakończyła się rekonstrukcja cyfrowa filmu Krzysztofa Zanussiego „Iluminacja”, z jedyną rolą filmową w karierze Stanisława Latałły – operatora, reżysera i scenarzysty. Kreowany przez niego Franciszek Retman, młody intelektualista studiuje fizykę. Ze względu na sytuację rodzinną, mężczyzna przerywa studia i podejmuje pracę w różnych, niezwiązanych z kierunkiem własnych zainteresowań, miejscach. Franciszek poszukuje odpowiedzi na egzystencjalne pytania: czym jest czas? czy człowiek ma wpływ na swoje życie? czy istnieje dusza?

Już 10 czerwca 2013 roku w Kinie Kultura odbędzie się pokaz premierowy zrekonstruowanego cyfrowo filmu „Iluminacja” z udziałem twórców i aktorów. Organizatorami przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz KinoRP.

Więcej o filmie…

BIP